HAPPY WOMEN’S DAY!

Posted by - Tháng Mười 19, 2017

Ep 1:

Đây là cách thể hiện tình cảm vô vàn của Cánh Mày Râu FIRSTCOM dành cho các Chị – Em phụ nữ!

<3 <3 <3

22491725_1445099082239051_6608558473948230366_n 22528668_1444575495624743_4001219135803804007_o 22550185_1445098742239085_7294051385083108582_o 22553189_1445098948905731_5407706623373609590_o